Welkom!

Gemeenten en andere lagere overheden voeren talloze malen per dag de Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet uit. Ook passen zij andere algemeen-juridische wetten toe. Vraag is, of dit steeds correct gebeurt, en of dit gebeurt met kennis omtrent de laatste wetswijziging en jurisprudentie.

Schuwer Opleiding & Advies verenigt een evenwichtige combinatie van enerzijds een jarenlange en brede werkervaring bij verschillende gemeenten en anderzijds het ontwikkelen en uitvoeren van allerhande praktijkcursussen Awb, al dan niet in combinatie met bijzondere wetgeving. Hij is als geen ander thuis op het (algemeen-juridische) domein van de griffie en gemeenteraad. Zijn achtergrond, expertise en betrokkenheid staan voor passend maatwerkadvies en training, rekening houdend met de politiek-bestuurlijke dimensie van het raadswerk. Ook voor het uitbrengen van juridisch advies bent u hier op het juiste adres. U kunt hiermee uw voordeel doen. Via de knoppen aan de bovenzijde van deze website kunt u zich een beeld vormen van de mogelijkheden.

Is uw belangstelling gewekt? Neem gerust contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Ik maak graag tijd voor u!

Nieuwsbrief voor griffie(r)

U kunt hier de meest recente maandelijkse nieuwsbrief voor griffie(r) vinden.