Algemeen-Juridisch Adviesabonnement

Herkent u dit: het toepassen van een bepaling uit Algemene wet bestuursrecht of Gemeentewet levert in een concrete situatie vraagtekens en onzekerheden op. De belangen zijn niet gering, en er moet een juridische knoop worden doorgehakt: linksom, rechtsom of rechtdoor ?

Wetgeving en rechtspraak zijn inmiddels verworden tot een moeilijk doordringbaar woud. In uw directe omgeving kan niemand u de goede richting wijzen. De stap naar de gemeenteadvocaat om advies en raad is net even te groot….

Voor dit soort veelvoorkomende situaties heeft Schuwer Opleiding & Advies een passend aanbod voor u en uw organisatie: het Algemeen-Juridisch Adviesabonnement.
Voor het relatief geringe abonnementsbedrag van € 195,-- bent u gedurende een periode van een jaar verzekerd van een omgaand antwoord op uw juridische praktijkvraag. Het aantal te stellen vragen is per organisatie niet aan een maximum gebonden. De vragen dienen zich te kenmerken als: vlot en zonder langdurige research te beantwoorden.

Wanneer het beantwoorden van de gestelde vraag meer dan enige onderzoekstijd vergt, zal omgaand contact met u worden opgenomen om hierover afspraken te maken. Bij gerede twijfel of de beantwoording van een vraag korte dan wel meer tijd in beslag zal nemen, wordt in het voordeel van de klant beslist.

Bijkomend voordeel is, dat u als abonnementhouder 10% korting geniet op de tarieven voor advisering, opleidingen en trainingen. U betaalt geen € 125,-- per adviesuur maar slechts € 112,50.
U betaalt geen € 1.395,-- per in company cursus van twee aaneengesloten dagdelen maar slechts € 1.255,50.

Spreekt dit aanbod u aan, abonneer u dan nu via de link in het rechtermenu. Na aanmelding ontvangt u een factuur. Het jaarabonnement gaat in met ingang van de eerste van de volgende kalendermaand.
Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u die aanvragen via de link in het rechtermenu.

(Alle bedragen exclusief verschuldigde 21% BTW)