Juridisch praktijkboek voor raadsgriffie(r)

Zomer 2018 verscheen het "Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)". Dit boek behandelt tal van situaties waarmee de raadsgriffie(r) met regelmaat te maken krijgt. Het is te bestellen bij Berghauser Pont Publishing en kost € 34,95 (incl. BTW en verzendkosten). Klik hier

ABC voor raadsleden

Met behulp van het in maart 2018 verschenen boek "ABC voor raadsleden, begrippen, woorden en termen in en om de raadzaal verduidelijkt en uitgelegd" kan elk gemeenteraadslid zijn werk nóg beter verrichten. Het boek is toegankelijk van opzet en leest prettig weg. In 2021 is een nieuwe druk verschenen. Het is verkrijgbaar bij Berghauser Pont Publishing en kost € 19,95 (incl. BTW en verzendkosten). Klik hier

Gemeenterecht in de praktijk

Voor het hoger onderwijs, maar ook voor de dagelijkse praktijk, is dit boek in 2016 uitgegeven. Het boek is geschreven door een veelzijdig team van deskundige juristen. Niet alleen het onderwijs kan er zijn voordeel mee doen, ook voor veel voorkomende praktijkvragen is dit boek een geschikt naslagwerk. In 2021 is een tweede druk verschenen. Het is te bestellen bij Berghauser Pont Publishing en kost € 49,50 (incl. BTW en verzendkosten). Klik hier

Bestuursrechtspraak op thema

Wekelijks laat de Afdeling bestuursrechtspraak van zich horen met het geven van tientallen uitspraken in eerste aanleg (bijvoorbeeld beroep tegen een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan) en in hoger beroep (tegen bijvoorbeeld een opgelegde last onder dwangsom). Dit vindt al gedurende een groot aantal jaren plaats. Van de juridische bestuurspraktijk wordt verwacht dat zij deze ontwikkelingen op de voet volgen en vervolgens in hun werkzaamheden integreren. Velen zien onvoldoende kans om dit alles bij te houden en lopen zodoende structureel kennisachterstand op.

Schuwer Opleiding & Advies herbergt een grote expertise op het gebied van rechtspraak Algemeen Bestuursrecht. Hij beschikt over een actuele en uitgebreid gerubriceerde database, welke wekelijks wordt bijgewerkt. Najaar 2012 is hiervan een toegankelijk en op de praktijk gericht boek op de markt gebracht. Najaar 2016 verscheen de 5e druk, genaamd Bestuursrechtspraak op thema. Het is verkrijgbaar bij Berghauser Pont Publishing en kost € 49,-- (incl. BTW en verzendkosten). Klik hier

Wetteksten Gemeenterecht 2021/I

In deze bundel vindt u een compleet overzicht van (inter)nationale wet- en regelgeving, speciaal bestemd voor al diegenen die werkzaam zijn in en ten behoeve van het gemeentelijk openbaar bestuur.Het is verkrijgbaar bij Berghauser Pont Publishing en kost € 34,-- (incl. BTW en verzendkosten). Klik hier