Juridische consultancy

Toepassing van Gemeentewet en Awb vindt dagelijks plaats. Soms roept de praktijk vragen op die niet direct binnen uw organisatie adequaat kunnen worden beantwoord. Ik ben u in dat geval graag van dienst.

Het uitbrengen van een vakinhoudelijk advies dan wel het meedenken over de meest wenselijke procedure gebeurt in samenspraak met u. U kunt ervan verzekerd zijn dat de uitwerking van uw adviesaanvraag binnen de daarvoor afgesproken tijd compleet en wel in uw mailbox zit.