Training & opleiding

Griffiers en hun griffieteam hebben baat bij actuele en praktijkgerichte kennis van het gemeenterecht. Kennisverwerving en kennisbehoud is cruciaal.

Door Schuwer Opleiding & Advies ontwikkelde cursussen en trainingen gaan uit van úw wensen en van de competenties van uw medewerkers. Maatwerk staat voorop. De basis van een succesvolle cursus wordt gelegd bij een intakegesprek.

Als nazorg is er voor elke cursusdeelnemer een kostenloze juridische vraagbaak ingesteld.

Training en scholing gemeenteraad en raadsleden
Gemeenteraad, raadslid, commissielid en griffie: in hun werk komen zij (on)bewust vaak juridische momenten en vraagstukken tegen. Het is zaak om hiervan bewust te zijn en hier voldoende kennis over te hebben. Door mijn jarenlange ervaring als griffier in combinatie met opleider en juridisch consultant kan ik perfecte op maat gesneden cursussen, workshops en trainingen verzorgen voor deze specifieke doelgroep(en).